FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM "DO SERCA PRZYTUL PSA"
Kościuszki 40
42-300 Myszków

NIP: 5771972092

Tel.: 515131350
MBS W MYSZKOWIE,
89 82790000 0126 8645 2001 0001

Fundacja Do serca przytul psa od 2015 roku ściśle współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu, które mieści się przy ul. Podmiejskiej 51b. Od tego czasu, nieustannie rozbudowujemy i ulepszamy standard zamieszkania naszych podopiecznych. Naszą misją jest ratowanie bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt, dlatego każdego dnia jesteśmy w gotowości, by ratować życie kolejnym braciom mniejszym.


Jesteśmy tymczasowym schronieniem dla ponad 600 psów i 100 kotów rocznie. Dokładamy wiele starań aby skrzywdzone przez los zwierzęta uzyskały u nas dach nad głową, pomoc weterynaryjną i najlepszą opiekę. Aktywnie działamy w social mediach, dzięki czemu nasze bezdomniaki znajdują domy nawet w najbardziej odległych zakątkach kraju. W naszym schronisku prężnie działa wolontariat, który liczy aż 50 zaangażowanych w los bezdomnych zwierząt osób (niestety chwilowo został zawieszony ze względu na COVID)

Nasze cele to:

 • zapobieganie bezdomności,
 • uświadamianie społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na młodzież i dzieci,
 • szerzenie humanitarnego traktowania zwierząt,
 • poprawa warunków życia okolicznych zwierząt.

Dbając o komfort życia naszych podopiecznych, przygotowaliśmy specjalne pomieszczenia przystosowane do specyficznych wymagań. W naszym głównym budynku znajdują się m.in. pokoje dla:

 • zwierząt chorych,
 • szczeniaków,
 • kotów,
 • zwierząt po zabiegach.


Schronisko wyposażone jest w 60 dużych boksów o wymiarach 12 m2, w których znajdują się ocieplane budy. Na naszym terenie jest również duży wybieg wraz z polanką edukacyjną dla psich podopiecznych. W latach 2018-2019 stworzyliśmy kompleks trzech wybiegów:

 • „Staruszkowo”,
 • „Szczeniaczkowo”
 • wybieg dla małych psiaków.

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania przekaż datek lub swój 1% podatku i pomóż zawierciańskim bezdomniakom!


Powstała również kociarnia z wolierą oraz groomernia (miejsce do kąpania psów) – projekty zostały sfinansowane z 1% podatku. Dzięki Waszym datkom i 1% przekazanemu na rzecz naszego schronisko możemy pomagać bezdomnym zwierzętom jeszcze lepiej.

Ale to nie koniec! W planach mamy jeszcze masę projektów do wdrożenia:

 • dwa wybiegi do socjalizacji psów „Dzikuskowo”,
 • szpitalik dla zwierząt,
 • ogrzewane szczeniaczkowo wraz z wybiegiem.


Aby pobrać dokument w formacie .pdf, kliknij tutaj.

Aby pobrać dokument w formacie .pdf, kliknij tutaj.

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Pomocy Zwierzętom

„Do Serca Przytul Psa” za 2019 rok.

 

 

 

I.       Dane informacyjne o Fundacji:

1. Nazwa jednostki: Fundacja Pomocy Zwierzętom „Do Serca Przytul Psa”,

2. Siedziba i adres: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 40

3. Skład Zarządu: Patrycja Góra   - Prezes

                              Marta Oleksiak  - v-ce prezes

 

 

 

NIP: 5771972092

REGON: 242629756

KRS: 0000392704

 

Cele statutowe fundacji :

 

1.Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami;

2. Przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt;

3. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia zwierzętom jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów;

4. Kształtowanie świadomości wśród społeczeństwa o konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony;

5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

6. Ścisła współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Zawierciu.

7. Utworzenie oddziału ratującego psy w typie Husky "Szajka Szarego Wilka"

 

 

Cele statutowe realizujemy poprzez:

 

 

1.      Prowadzenie wolontariatu w Schronisku w Zawierciu.

2.      Propagowanie adopcji zwierząt ze Schronisk

3.      Ogłaszanie psów do adopcji

4.      Uświadamianie potrzeby sterylizacji i kastracji

5.      Dokarmianie kotów wolnożyjących i sterylizacja kotów wolnożyjących

6.      Współdziałanie podczas interwencji ze Strażą Miejską , Policją podczas interwencji dot. Znęcania się nad zwierzętami

7.      Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych

8.      Prelekcje w szkołach

9.      Rozpowszechnienie wiedzy o ochronie praw zwierząt

10.  Prowadzenie strony internetowej Schroniska

 

 

 

Wolontariat oraz domy tymczasowe

 

  Fundacja posiada około 100 zaangażowanych wolontariuszy

  Fundacja współpracuje z 10 domami tymczasowymi

 

 

Współpraca ze Schroniskiem w Zawierciu

 

Fundacja od roku 2015 ściśle współpracuje ze Schroniskiem w Zawierciu w zakresie wolontariatu oraz organizuje zbiórki karmy dla psów pod opieką Schroniska oraz dla kotów wolnożyjących z terenu Myszkowa

 

 

 

III  Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2019 – 31.12.2019

 

PRZYCHODY:   Składki od osób fizycznych         19.100,78 zł

                Dotacje od podmiotów                 79.008,81 zł

                              Zbiórki publiczne                                  0,00 zł

                              Inne                                                       0,00 zł

                           RAZEM                                         98.109,59 zł

 

 

KOSZTY i WYDATKI 

 

Koszty Statutowe :   Związane ze schroniskiem :         71.212,17 zł

                                   Koszty usług weterynaryjnych   23.444,63 zł

                                   Koszty transportu zwierząt                 0,00 zł

                                    Inne  koszty statutowe                    324,27 zł                           

                                   Koszty pozostałe                                0,00 zł 

 

ŁĄCZNE WYDATKI                                                  94.981,07 zł

 

 

STAN KASY  :        5.644,21 zł

STAN KONTA:        6.645,14zł

 

 

 Aby pobrać plik w formacie .pdf, kliknij tutaj.